A teraz w czym mam pokładać nadzieję, o Panie? W Tobie jest moja nadzieja.

Ps 39, 8

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość.

1Kor, 13,13

Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja, bo od Niego pochodzi moja nadzieja.

Ps 62, 6

Kim jest Stowarzyszenie Nadzieja?

Jesteśmy stowarzyszeniem zrzeszającym osoby niepełnosprawne, ich rodziny i przyjaciół. Spotykamy się w regularnych odstępach czasu i tworzymy coraz silniejsze więzi poprzez dzielenie się trudnościami i nadziejami, poprzez świętowanie, modlitwę, Eucharystię i inne uroczystości religijne.

Jednakże centrum naszych spotkań stanowi Eucharystia. Zarówno Msze święte jak i rózne spotkania integracyjne, pielgrzymki do sanktuariów dodają nam mocy i siły w zmaganiu się z trudami życia codziennego. Wszyscy wierzą, że każda osoba, zarówno zdrowa jak i upośledzona, jest tak samo kochana przez Boga i że Jezus żyje w niej nawet jeśli nie może ona tego w sposób komunikatywny wyrazić.

Celem naszego Stowarzyszenia oprócz działalności ewangelizacyjnej jest zaspokajanie potrzeb m. in. w zakresie integracji ze środowiskiem. Wierzymy, że każda osoba, zarówno zdrowa jak i upośledzona, jest tak samo kochana przez Boga i że Jezus żyje w niej nawet jeśli nie może ona tego w sposób komunikatywny wyrazić. Mamy wiele marzeń, ale najważniejsze jak najwięcej być razem...

czytaj więcej

MOŻESZ
NAS
WSPOMÓC

KRS: 0000287832

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Pragniemy wyrazić wdzięczność za życzliwe gesty i wsparcie poprzez przekazanie 1% podatku na rzecz osób niepełnosprawnych. Dziękujemy za wyraz dobroci i chęci niesienia pomocy. Dzięki Państwa wsparciu możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń. Będzie nam bardzo miło, gdy zostaną Państwo dobroczyńcami Stowarzyszenia Nadzieja na kolejne lata.
Dziękujemy.

Wydarzenia

7-11.06.2023

Członkowie Stowarzyszenia Nadzieja byli na wycieczce w miejscowości Ząb.

15-19.06.2022

U stóp Babiej Góry spędzilismy piękne chwile. Słoneczna pogoda, piękne widoki na góry sprawiły, że był to bardzo miło spędzony czas.

28.05.2022

Spędzilismy miły dzień ze zwierzątkami. Były kiełbaski z grila, coś na słodko i mnóstwo radości. Nasi podopieczni dostali prezenty na dzień dziecka, nasze mamy otrzymały również piękny prezent.

Galeria foto

Poradnik

Dodatek
mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy nie ma charakteru uznaniowego, lecz przyznawany jest według zasad ściśle określonych przepisami. Dodatek przyznaje się na okres 6-ciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku, w drodze decyzji administracyjnej, wydanej w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku...

więcej
Bezpłatne leczenie stomatologiczne
dla osób z autyzmem

Od 28 maja 2008 r. dzieci, młodzież i osoby dorosłe z autyzmem mają prawo, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, do bezpłatnego leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym (pod narkozą). Dokumentem potwierdzającym prawo do leczenia zębów w narkozie jest orzeczenie o niepełnosprawności...

więcej
Ulga na przejazdy kolejowe i komunikacji miejskiej

Renciści i emeryci (a także małżonek, na którego pobierany jest dodatek rodzinny) maja prawo do: dwóch jednorazowych przejazdów w ciągu roku kalendarzowego z ulgą 37% w 2. klasie pociągów osobowych, pospiesznych i ekspresowych, 48% ulgi w opłatach komunikacji miejskiej na podstawie aktualnego odcinka renty...

więcej
Pomagają nam