23.09.2017

Dzięki uprzejmości Zarządu Działek „Magnolia” odbył się piknik z okazji 10-lecia Stowarzyszenia Nadzieja. Było bardzo miło i wesoło mimo braku słonecznej pogody. Tym wesołym akcentem zaczęliśmy 11 rok Stowarzyszenia.

10.09.2017

Msza Święta z okazji 10-lecia Stowarzyszenia Nadzieja, której przewodniczył nasz nowy opiekun Ks. Michał Kościański. Jubileuszu pogratulował nam Ks. Biskup Marian Florczyk, przesyłając dla wszystkich członków pozdrowienia.

Wszystkie aktualności i wydarzenia
na naszym koncie facebook:

facebook.com/stowarzyszenie.nadzieja.kielce
25.06.2017

W ramach corocznego Święta Kielc w Parku Miejskim utworzono Miasteczko Organizacji Pozarządowych. Stanowisko Stowarzyszenia Nadzieja cieszyło się dużym zainteresowaniem przybyłych do parku.

11.06.2017

Przedstawienie pt.: „Fatimskie orędzie dla świata” w wykonaniu dzieci, młodzież i rodzice z Oratorium Sióstr Salezjanek przy parafii Bł. Hiacynty i Franciszka.